...

Kasešu rullo žalūzijas

Kasešu rullo žalūzijas ir speciāli radītas izmantošanai uz pakešu tipa logiem. Šādas žalūzijas netraucē loga atvēršanu, dod bŗīvu pieeju palodzei un izslēdz materiāla plīvošanu caurvēja gadījumā.

Sazināties ar mums

    Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.